• Futbalnet»
  • Oblastný futbalový zväz Žiar nad Hronom

Informácia pre štatutárov futbalových klubov

Tomáš Gemza|Aktualizované 21. máj 2020 o 10:29

Informujeme FK, že od 01.06.2020 budú štatutári aj občianskych združení potrebovať elektronický občiansky preukaz s čipom potrebný na elektronickú komunikáciu orgánov verejnej moci voči občianskym združeniam.

Z toho dôvodu odporúčame štatutárom klubov zriadiť si elektronický občiansky preukaz s čipom, v prípade že nie ste jeho držiteľom, resp. požiadať o jeho aktiváciu, aby Vám bol následne vytvorený prístup do elektronickej schránky a aby ste mohli používať elektronické služby. O elektronický občiansky preukaz s čipom či jeho aktiváciu možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku. Výmena starého typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu. Elektronické občianske preukazy s čipom vydáva Slovenská republika od decembra 2013. Zriadenie elektronických schránok potrebných na komunikáciu s orgánmi verejnej moci upravuje zákon č. 305 z roku 2013. Všetky schránky právnických osôb, ktoré sú zapísané v obchodnom registri a majú sídlo v SR boli aktivované po 1. júli 2017. Ostatným právnickým osobám, teda napríklad aj FK v právnej forme občianskeho združenia sa aktivujú od 01.06.2020.

Bližšie informácie sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra:

https://portal.minv.sk/wps/wcm/connect/sk/site/main/spravy/2020/5/statutari-op

a na portáli Slovensko.sk:

https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_elektronicke-schranky-zakon1/


UPOZORNENIE: Uvedenú správu podávame ako informáciu, je to povinnosť voči štátu, nie voči futbalovému zväzu. Viac informácií, ako je uvedené v správe, vám podať nevieme.

Tomáš Gemza