Predpisy SFZ a pravidlá futbalu

Predpisy SFZ a pravidlá futbalu

1. júl 2018 o 06:00

PORIADKY SFZ:

su-t-az-ny-poriadok-sfz-01-07-2022.pdf
Súťažný poriadok futbalu (úplné znenie platné od 1. 7. 2022)
rapp-novela-06-2022-konsolidovane-znenie.pdf
Registračný a prestupový poriadok (úplné znenie platné od 28.6.2022)
Disciplinárny poriadok (úplné znenie účinné od 01.07.2021)


PRAVIDLÁ FUTBALU:

pravidla-futbalu-2022-23-platne-od-1-7-2022.pdf
zmeny-v-pravidlach-futbalu-2022-23.pdf