Komisia mládeže
ZH-KM-2020/2021-0007
Dúrazné upozornenie pre účastníkov OM U9
Dôrazne upozorňuje: a) účastníkov Oblastných majstrovstiev U9 na povinnosti v zmysle Rozpisu súťaže ObFZ Žiar nad Hronom 2020/2021, článok XIV. Pravidlá pre súťaže Oblastné majstrovstvá U9 (mladšia prípravka)/2k: - klubový (tímový) ISSF manažér domácich i hostí je povinný vytvoriť pred MFS nomináciu hráčov s uvedením vedúceho družstva (trénera) a lekára resp. zdravotníka, - v prípade U9 rozhoduje MFS klubový rozhodca, a preto klubový (tímový) manažér ISSF prepne režim - rozhodca (laik), uzavrie nominácie domácich i hostí, vytvorí zápis s tým, že doplní všetky informácie (hlavný usporiadateľ, štadión, počet usporiadateľov, výsledok konfrontácie). Po MFS klubový (tímový) ISSF manažér zaeviduje strelené góly (prípadne zaeviduje ďalšie skutočnosti, ktoré nastali) a zápis o stretnutí priebežne uloží. Správca súťaže nasledujúci pracovný deň zápis o stretnutí uzavrie. V prípade nesplnenia týchto povinností môže KM odstúpiť FK na DK resp. v budúcnosti súťaž nevytvorí (resp. pristúpi k zrušeniu súťaže) a FK môže stretnutia organizovať pod svojou hlavičkou. V prípade nesplnenia uvedených nariadení tiež FK nebude mať nárok na finančný príspevok zo strany SFZ za príslušné družstvo mládeže.
Rozhodnutie: ZH-KM-2020/2021-0007
Dátum zaevidovania: 10.09.2020 10:29
Dátum vyriešenia: 10.09.2020 10:29
Stav: Vyriešené