Komisia mládeže
ZH-KM-2020/2021-0005
Upozornenie pre FK - pravidlá súťaží U11 a U9
Upozorňuje FK a rozhodcov na znenie článkov Rozpisu súťaží ObFZ Žiar nad Hronom 2020/2021: XIV. PRAVIDLÁ PRE SÚŤAŽE OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ U11 (prípravka) a OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ U9 (mladšie prípravka): MFS Oblastných majstrovstiev U11 sa hrajú podľa PF, SP, RS a ostatných predpisov platných v rámci SFZ a ObFZ s týmito základnými organizačnými ustanoveniami: a) Počet hráčov v hre: 5 + 1 b) Hracia plocha: 50 x 35 metrov c) Veľkosť brány: 5 x 2 metre alebo 4 x 2 metre d) Pokutové územie: Pokutové územie je vyznačené na oboch koncoch hracej plochy takto: Kolmo ku každej bránkovej čiare sa vo vzdialenosti 5 m od bránkových tyčí vyznačia smerom do hracej plochy čiary 7 m dlhé a ich koncové body sa spoja čiarou rovnobežnou s bránkovou čiarou. Priestor ohraničený týmito čiarami a bránkovou čiarou sa nazýva pokutové územie. V každom pokutovom území sa na pomyslenej kolmici k bránkovej čiare, vedenej zo stredu bránkovej čiary, vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary vhodným spôsobom pokutová značka. Pokutový oblúk neexistuje, len pokutové územie v tvare obdĺžnika. e) Veľkosť lopty: 4 f) Striedanie hráčov: bez obmedzenia počtu striedajúcich, hokejovým spôsobom g) Pravidlo 11 PF Hráč mimo hry neplatí h) Hrací čas: 2 x 30 minút, povinná prestávka 15 minút i) ÚHČ: v zmysle RS VI/5/e k) Rozhodcovia: delegovaný rozhodca alebo klubový rozhodca/laik; v prípade klubového rozhodcu Zápis vyhotovuje domáci klubový alebo tímový manažér - schvaľuje zostavy, nahrá góly, prípadne karty, počet divákov, atď. Nasledujúci pracovný deň Zápis v systéme schváli správca súťaže. MFS Oblastných majstrovstiev U9 sa hrajú podľa PF, SP, RS a ostatných predpisov platných v rámci SFZ a ObFZ s týmito základnými organizačnými ustanoveniami: a) Počet hráčov v hre: 4 + 1 b) Hracia plocha: 40 x 25 metrov c) Veľkosť brány: 3 x 2 metre d) Pokutové územie: Pokutové územie je vyznačené na oboch koncoch hracej plochy takto: Kolmo ku každej bránkovej čiare sa vo vzdialenosti 5 m od bránkových tyčí vyznačia smerom do hracej plochy čiary 7 m dlhé a ich koncové body sa spoja čiarou rovnobežnou s bránkovou čiarou. Priestor ohraničený týmito čiarami a bránkovou čiarou sa nazýva pokutové územie. V každom pokutovom území sa na pomyslenej kolmici k bránkovej čiare, vedenej zo stredu bránkovej čiary, vyznačí vo vzdialenosti 8 m od bránkovej čiary vhodným spôsobom pokutová značka. Pokutový oblúk neexistuje, len pokutové územie v tvare obdĺžnika. e) Veľkosť lopty: 4 f) Striedanie hráčov: bez obmedzenia počtu striedajúcich, hokejovým spôsobom g) Pravidlo 11 PF Hráč mimo hry neplatí h) Hrací čas: 2 x 25 minút, povinná prestávka 15 minút i) ÚHČ: v zmysle RS VI/5/f k) Rozhodcovia: delegovaný rozhodca alebo klubový rozhodca/laik; v prípade klubového rozhodcu Zápis vyhotovuje domáci klubový alebo tímový manažér - schvaľuje zostavy, nahrá góly, prípadne karty, počet divákov, atď. Nasledujúci pracovný deň Zápis v systéme schváli správca súťaže. j) auty sa rozohrávajú zo zeme ------------------------------------------------------ Vekové kategórie mládeže platné pre súťažný ročník 2020/2021: U19: ročník narodenia 2002 U17: ročník narodenia 2004 U15: ročník narodenia 2006 U13: ročník narodenia 2008 U12: ročník narodenia 2009 U11: ročník narodenia 2010 U10: ročník narodenia 2011 U9: ročník narodenia 2012 U6: ročník narodenia 2015 ------------------------------------------------------ - ohraničenie kategórií - súťaž U11: chlapci od U6 do U11, dievčatá od U6 do U13 - súťaž U9: chlapci od U6 do U9, dievčatá od U6 do U11
Rozhodnutie: ZH-KM-2020/2021-0005
Dátum zaevidovania: 27.08.2020 12:12
Dátum vyriešenia: 27.08.2020 12:12
Stav: Vyriešené