Komisia mládeže
ZH-KM-2019/2020-0005
S. č. 10 - II / 2b, - Kontumácia
KM kontumuje MFS 5. kola Futbalshop.sk liga U15, TJ Sokol Trnavá Hora - FK Filjo Ladomerská Vieska, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Sokol Trnavá Hora, v zmysle SP, čl. 82/1b ( nenastúpenie na stretnutie ). FK Filjo Ladomerská Vieska odstupuje na DK ( neoznámenie neúčasti na MFS podľa RS čl. XXI/23/a ). Keďže v prípade FK Filjo Ladomerská Vieska ide už o druhú kontumáciu v súťažnom ročníku 2019/2020, KM dôrazne upozorňuje menovaný FK na znenie SP, čl. 12/1 ( cit. "ak družstvo zapríčiní tri kontumácie stretnutia v priebehu jedného súťažného ročníka, riadiaci orgán ho zo súťaže vylúči" ) a dôsledky vo vzťahu k Rozpisu súťažé 2019/2020 SsFZ.
Rozhodnutie: ZH-KM-2019/2020-0005
Dátum zaevidovania: 09.09.2019 09:33
Dátum vyriešenia: 09.09.2019 09:33
Stav: Vyriešené