Komisia mládeže

Späť na detail komisie

Rozhodnutie č. ZH-KM-2021/2022-0033

Informácia k forme podania žiadosti

Žiadosť o zmenu termín MFS je potrebné predkladať v elektronickej podateľni ISSF prostredníctvom "žiadosti o zmenu termínu/hracej plochy stretnutia" pri zápise o stretnutí, aby sa k nej mohol priamo vyjadriť aj súper.

Rozhodnutie:ZH-KM-2021/2022-0033
Dátum zaevidovania:31.05.2022 08:37
Stav:Vyriešené