Športovo-technická komisia
ZH-STK-2020/2021-0047
Plnenie uznesenia č.k.KS/2018
ŠTK oznamuje, že nie je kompetentná na vyriešenie daného problému. Zároveň oznamuje, že ObFZ Žiar nad Hronom neobdržal uznesenie e - mailom ( po preverení sekretariátom ObFZ Žiar nad Hronom ). Po predložení príslušných dokladov môže o súčinnosť požiadať Disciplinárnu komisiu ObFZ Žiar nad Hronom.
Rozhodnutie: ZH-STK-2020/2021-0047
Klub: FK Sitno Banská Štiavnica
Dátum zaevidovania: 12.10.2020 09:49
Dátum vyriešenia: 12.10.2020 09:49
Stav: Vyriešené