Športovo-technická komisia
ZH-STK-2020/2021-0035
Termín na nahratie videozáznamu
ŠTK odstúpil nenahratie videozáznamu z MFS do modulu na nahrávanie v ISSF DK. DK ObFZ Žiar nad Hronom v Úradnej správe č. 10, pod č. III / DK 10 vyzvala klub FK Hronský Beňadik o nahratie videozáznamu do 14. 9. 2020. Vzhľadom na uvedené o tejto skutočnosti rozhoduje DK ObFZ.
Rozhodnutie: ZH-STK-2020/2021-0035
Klub: Futbalový klub Hronský Beňadik
Dátum zaevidovania: 15.09.2020 08:32
Dátum vyriešenia: 15.09.2020 08:32
Stav: Vyriešené