Športovo-technická komisia
ZH-STK-2019/2020-0046
S. č. 12 - I / 1a - Kontumácia
ŠTK kontumuje MFS 7. kola VI. ligy DOUBLE STAR BET dospelých, TJ PS Hliník nad Hronom - TJ Sokol Tekovská Breznica, priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ PS Hliník nad Hronom, v zmysle SP, čl. 82/1/b ( nenastúpenie na MFS ). Berie na vedomie oneskorené podanie TJ Sokol Tekovská Breznica ( v deň MFS, pod číslom ID 114720 ). TJ Sokol Tekovská Breznica odstupuje na DK.
Rozhodnutie: ZH-STK-2019/2020-0046
Klub: TJ Sokol Tekovská Breznica
Dátum zaevidovania: 23.09.2019 09:28
Dátum vyriešenia: 23.09.2019 09:28
Stav: Vyriešené