Komisia rozhodcov
ZH-KR-2020/2021-0031
Rozhodnutie KR
Dobrý deň, na základe Vášho podania na komisiu rozhodcov, zo dňa 05.10.2020 vedenej pod ID 128987, sa KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Sťažnosť neopodstatnená. Druhá ŽK - udelená oprávnene Odôvodnenie: Hráč Lovčica-Trubín č. 8 Kristián Santa r.č. 1279229 sa dopustil priestupku a to NS- sotenie do súpera riskantným spôsobom. S pozdravom Michal Považan - tajomník KR ObFZ ZH
Rozhodnutie: ZH-KR-2020/2021-0031
Klub: TJ Družstevník Lovčica - Trubín
Dátum zaevidovania: 07.10.2020 09:48
Dátum vyriešenia: 07.10.2020 09:51
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 07.10.2020 09:51