Komisia rozhodcov
ZH-KR-2020/2021-0029
Dofakturovanie náhrad DO za 08/2020
Dofakturácia náhrad DO za 08/2020. Tabuľku s podrobným rozpisom ste dostali na emailovú adresu Vášho FK.
Rozhodnutie: ZH-KR-2020/2021-0029
Klub: TJ Sokol Trnavá Hora
Dátum zaevidovania: 21.09.2020 15:23
Dátum vyriešenia: 21.09.2020 15:23
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
22 EUR 21.09.2020 15:23