Komisia rozhodcov
ZH-KR-2020/2021-0003
Rozhodnutie KR
Komisia rozhodcov berie na vedomie
Rozhodnutie: ZH-KR-2020/2021-0003
Dátum zaevidovania: 29.08.2020 13:52
Dátum vyriešenia: 29.08.2020 13:52
Stav: Vyriešené