Komisia rozhodcov
ZH-KR-2020/2021-0002
Rozhodnutie KR
Dobrý deň, na základe Vášho podania na komisiu rozhodcov, zo dňa 10.08.2020 vedenej pod ID 125689, sa KR sa na svojom zasadnutí uzniesla na nasledovnom záväznom stanovisku k Vašej sťažnosti: Sťažnosť nespĺňa náležitosti kapitoly XX, ods. 1, písm. b) RS 2020/2021. S pozdravom Michal Považan - tajomník KR ObFZ ZH
Rozhodnutie: ZH-KR-2020/2021-0002
Klub: TJ - Prestavlky
Dátum zaevidovania: 20.08.2020 11:45
Dátum vyriešenia: 20.08.2020 11:47
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 20.08.2020 11:46