Komisia rozhodcov
ZH-KR-2020/2021-0001
Zmena ZK
KR na svojom zasadnutí prerokovala Váš podnet a urobila zmenu ZK, pre hráča H č.6 Budinský Michal.
Rozhodnutie: ZH-KR-2020/2021-0001
Klub: ŠK Rudno nad Hronom
Dátum zaevidovania: 12.08.2020 09:26
Dátum vyriešenia: 12.08.2020 09:27
Stav: Vyriešené