Disciplinárna komisia
ZH-DK-2020/2021-0069
US-15-III/DK32
DK na podnet ŠTK (US_15_20-20-I/3b) trestá Igor Kollarovič 1170120 FK Hronský Beňadik, za porušenie článku XVII/1/k RS ObFZ Žiar nad Hronom 2020/2021 a SP čl. 63/b, DS 2 “S” pozastavenie výkonu funkcie VD, podľa čl.16/1DP od 15.10.2020. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF).
Rozhodnutie: ZH-DK-2020/2021-0069
Klub: Futbalový klub Hronský Beňadik
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 15:25
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 15:25
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 15.10.2020 15:25