Disciplinárna komisia
ZH-DK-2020/2021-0068
US-15-III/DK31
DK prijala podnet od ŠTK (US_15_20-21-I/3a) a na jeho základe žiada klub TJ Sokol Trnavá Hora o nahratie videozáznamu MFS 11. kola VII. R-GOL.com ligy, TJ Sokol Trnavá Hora - ŠK Rudno nad Hronom. Videozáznam je potrebné nahrať najneskôr do 19.10.2020. V prípade nesplnenia si povinností vyplývajúcich z RS ObFZ Žiar nad Hronom, DK pristúpi k DS.
Rozhodnutie: ZH-DK-2020/2021-0068
Klub: TJ Sokol Trnavá Hora
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 15:24
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 15:24
Stav: Vyriešené