Disciplinárna komisia
ZH-DK-2020/2021-0067
US-15-III/DK30
DK berie na vedomie žiadosť TJ Prestavlky a predlžuje (posledná výzva) termín nahratia videozáznamu najneskôr do 19.10.2020.
Rozhodnutie: ZH-DK-2020/2021-0067
Klub: TJ - Prestavlky
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 15:24
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 15:24
Stav: Vyriešené