Disciplinárna komisia
ZH-DK-2020/2021-0023
US-10-III/DK14
DK žiada vedúceho družstva OFK Hliník nad Hronom Jaroslava Kršiaka 1430905 o vyjadrenie cez ISSF systém k HNS voči R a AR2 po stretnutí 6. kola VI. MIRAGE ligy ObFZ ZH, najneskôr do 14.09.2020. Zároveň DK pozastavuje výkon akejkoľvek funkcie do vyriešenia prípadu.
Rozhodnutie: ZH-DK-2020/2021-0023
Klub: Obecný futbalový klub Hliník nad Hronom
Dátum zaevidovania: 10.09.2020 12:26
Dátum vyriešenia: 10.09.2020 12:27
Stav: Vyriešené