Disciplinárna komisia
ZH-DK-2019/2020-0007
US-06-IV/05
Martin Čakloš 1167266, OŠK Brehy, ČK podľa čl. 46/1b DP. DK udeľuje trest 1S “N” podľa čl. 46/2 DP od 08.08.2019. Poplatok za prerokovanie 10€ (MZF).
Rozhodnutie: ZH-DK-2019/2020-0007
Klub: OŠK Brehy
Dátum zaevidovania: 08.08.2019 15:06
Dátum vyriešenia: 08.08.2019 15:06
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 08.08.2019 15:06