Disciplinárna komisia
ZH-DK-2018/2019-0219
US-40-IV/107
Martin Budinský 1147627, TJ Lovča "B", 1S "N" za ČK po 2xŽK, podľa čl. 37/3 DP od 06.06.2019.
Rozhodnutie: ZH-DK-2018/2019-0219
Klub: Telovýchovná jednota Lovča
Dátum zaevidovania: 07.06.2019 12:20
Dátum vyriešenia: 07.06.2019 12:21
Stav: Vyriešené