Disciplinárna komisia
VT-DK-2020/2021-0007
37
René Zajac 1226844 zmena disciplinárneho opatrenia
Rozhodnutie: VT-DK-2020/2021-0007
Dátum zaevidovania: 24.09.2020 15:55
Dátum vyriešenia: 24.09.2020 15:56
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 24.09.2020 15:56