Športovo-technická komisia
VK-STK-2020/2021-0057
zmena termínu MFS
ŠTK schvaľuje zmenu termínu 5.kolo MFS Hrušov Olováry, Prípravka U11 na deň 1.10.2020 o 16:30 hod.
Rozhodnutie: VK-STK-2020/2021-0057
Klub: OFK Olováry
Dátum zaevidovania: 24.09.2020 07:54
Dátum vyriešenia: 24.09.2020 07:55
Stav: Vyriešené