Športovo-technická komisia
VK-STK-2020/2021-0054
zmena termínu MFS
ŠTK schvaľuje po dohode klubov zmenu termínu MFS 3.kolo, FK Lesenice-TJD Príbelce, Prípravka U11 na deň 12.10.2020 o 16:30 hod.
Rozhodnutie: VK-STK-2020/2021-0054
Klub: FK Lesenice
Dátum zaevidovania: 18.09.2020 09:17
Dátum vyriešenia: 18.09.2020 09:17
Stav: Vyriešené