Športovo-technická komisia
VK-STK-2020/2021-0048
zmena termínu MFS
ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 5.kolo FK Lesenice-FO M. Zlievce na deň 5.10.2020 o16:30 hod. J. Latinák
Rozhodnutie: VK-STK-2020/2021-0048
Klub: FO Malé Zlievce
Dátum zaevidovania: 11.09.2020 10:05
Dátum vyriešenia: 11.09.2020 10:05
Stav: Vyriešené