Disciplinárna komisia
VK-DK-2020/2021-0007
ÚS č.13 - 2020
D35 Štefan Horváth 1373732, TJ Hrušov Žiaci U15, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 14.9.2020. Poplatok 5,- € v MZF. D36 Dávid Križan 1417955, FO Malé Zlievce, ČK, čl. 46/1e, 2 DP, 1 MFS nepodm od 14.9.2020. Poplatok 10,- € v MZF. D37 Robert Federl 1324502, TJ Stredné Plachtince , ČK, čl. 46/1e, 2 DP, 1 MFS nepodm. od 14.9.2020. Poplatok 10,- € v MZF. D38 Jozef Jakubec 1266630, FK Bušince, ČK, čl. 49/1b,2b DP, 2 MFS nepodm. od 14.9.2020. Poplatok 10,- € v MZF. D39 Ján Žilka 1219557, TJ Dolná Strehová, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 14.9.2020. Poplatok 10,- € v MZF. D40 Kristián Kováč 1319632, OFK Záhorce, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 14.9.2020. Poplatok 10,- € v MZF. D41 Denis Oláh 1360012, FK Bušince, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 13.9.2020. Poplatok 5,- € v MZF. D42 Pavol Kalmár 1022247 R, na podnet KR za neúčasť na MFS dňa 12.9.2020 Sklabiná – Lesenice, Žiaci U15, čl. 62 DP, DK ukladá pokutu 10,- € a pozastavenie výkonu funkcie do 30.9.2020. Poplatok 10,- € v MZF. D43 DK ruší dňom 10.9.2020 rozhodnutie D27 na základe videozáznamu zo dňa 4.9. 2020 a vyjadrenia HR. Bez poplatku.
Rozhodnutie: VK-DK-2020/2021-0007
Dátum zaevidovania: 28.09.2020 19:44
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Štefan Horváth D35 Štefan Horváth 1373732, TJ Hrušov Žiaci U15, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 14.9.2020. 5 EUR 28.09.2020 19:45
Dávid Križan D36 Dávid Križan 1417955, FO Malé Zlievce, ČK, čl. 46/1e, 2 DP, 1 MFS nepodm od 14.9.2020. 10 EUR 28.09.2020 19:45
Róbert Federl D37 Robert Federl 1324502, TJ Stredné Plachtince , ČK, čl. 46/1e, 2 DP, 1 MFS nepodm. od 14.9.2020 10 EUR 28.09.2020 19:46
Jozef Jakubec D38 Jozef Jakubec 1266630, FK Bušince, ČK, čl. 49/1b,2b DP, 2 MFS nepodm. od 14.9.2020 10 EUR 28.09.2020 19:47
Ján Žilka 39 Ján Žilka 1219557, TJ Dolná Strehová, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 14.9.2020 10 EUR 28.09.2020 19:47
Kristián Kováč D40 Kristián Kováč 1319632, OFK Záhorce, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 14.9.2020. 10 EUR 28.09.2020 19:48
Denis Oláh D41 Denis Oláh 1360012, FK Bušince, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 13.9.2020 5 EUR 28.09.2020 19:51