Disciplinárna komisia
VK-DK-2020/2021-0006
ÚS č.12 - 2020
D31 Patrik Balík 1201046, TJ Stredné Plachtince ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 7.9.2020. Poplatok 10,- € v MZF. D32 DK trestá na návrh ŠTK TJ Op. N. Ves pokutou 20,- € za porušenie čl. 10b RS ObFZ zo dňa 30.8.2020 v MFS Op. Nová Ves – Lesenice. Poplatok 10,- € v MZF. D33 DK žiada FO Malé Zlievce o doručenie videozáznamu zo dňa 6.9.2020 MFS Malé Zlievce – Bušince. Videozáznam doručiť na ObFZ V. Krtíš do 16.9.2020 do 14:00 hod. Bez poplatku. D34 DK trestá klub TJ Nenince pokutou 20,- € za nestotožnenie člena realizačného týmu v MFS TJ Hrušov - TJ Nenince dňa 30.8.2020. Poplatok 10,-€.
Rozhodnutie: VK-DK-2020/2021-0006
Dátum zaevidovania: 28.09.2020 19:37
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Patrik Balík D31 Patrik Balík 1201046, TJ Stredné Plachtince ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 7.9.2020 10 EUR 28.09.2020 19:37
D32 DK trestá na návrh ŠTK TJ Op. N. Ves pokutou 20,- € za porušenie čl. 10b RS ObFZ zo dňa 30.8.2020 v MFS Op. Nová Ves – Lesenice 10 EUR 28.09.2020 19:38
D34 DK trestá klub TJ Nenince pokutou 20,- € za nestotožnenie člena realizačného týmu v MFS TJ Hrušov - TJ Nenince dňa 30.8.2020. 10 EUR 28.09.2020 19:39
POKUTY