Disciplinárna komisia
VK-DK-2020/2021-0005
ÚS č.11 - 2020
D21 Jozef Berky 1256618, TJ Sklabiná ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 24.8.2020. Poplatok 10,-€ v MZF. D22 Jozef Berky 1256618, TJ Sklabiná, po obhliadnutí videozáznamu a OZN DK trestá za HNS čl.48/1c, 2b DP, 3 MFS nepodm. po uplynutí trestu D21. Poplatok 10,- € v MZF. D23 Branislav Belák 1099525, TJ Sklabiná, na základe OZN po zápase MFS za HNS DK trestá čl. 48/1c, 2b DP, pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne od 31.8.2020 do 20.9.2020 vrátane.Poplatok 10,- € v MZF. D24 Jozef Červenák 1266419, TJ Hrušov, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP , 1 MFS nepodm. od 31.8.2020. Poplatok 10,- € v MZF. D25 Ladislav Ubrankovič 1176035, OFK Želovce , ČK čl. 46/1b, 2 DP, 1 MFS nepodm. od 31.8.2020. Poplatok 10,- € v MZF. D26 Miroslav Jagerský 1124805, TJ Dolná Strehová, ČK čl. 46/1b, 2 DP, 1 MFS nepodm. od 31.8.2020. Poplatok 10,- € v MZF. D27 Gabriel Vršanský1094198, TJ Nenince, pozastavenie výkonu funkcie do vyriešenia prípadu. Bez poplatku. D28 DK žiada TJ Hrušov o doručenie videozáznamu zo dňa 30.8.2020, MFS TJ Hrušov-TJ Nenince.Videozáznam doručiť na ObFZ V.Krtíš do 9.9.2020 do 12.00 hod. Bez poplatku D29 Maroš Balga, R 1133709, DK žiada o vyjadrenie cez ISSF k udeleniu ČK pre VD hostí v stretnutí Hrušov – Nenince. Bez poplatku. D30 DK berie na vedomie podnet od TJ Hrušov a vec odstupuje na KR. Bez polatku.
Rozhodnutie: VK-DK-2020/2021-0005
Dátum zaevidovania: 28.09.2020 19:27
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Berky D21 Jozef Berky 1256618, TJ Sklabiná ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 24.8.2020. 10 EUR 28.09.2020 19:28
Jozef Berky D22 Jozef Berky 1256618, TJ Sklabiná, po obhliadnutí videozáznamu a OZN DK trestá za HNS čl.48/1c, 2b DP, 3 MFS nepodm. po uplynutí trestu D21. 10 EUR 28.09.2020 19:29
Branislav Belák D23 Branislav Belák 1099525, TJ Sklabiná, na základe OZN po zápase MFS za HNS DK trestá čl. 48/1c, 2b DP, pozastavenie výkonu funkcie na 3 týždne od 31.8.2020 do 20.9.2020 vrátane 10 EUR 28.09.2020 19:30
Jozef Červenák D24 Jozef Červenák 1266419, TJ Hrušov, ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP , 1 MFS nepodm. od 31.8.2020. 10 EUR 28.09.2020 19:31
Ladislav Ubrankovič D25 Ladislav Ubrankovič 1176035, OFK Želovce , ČK čl. 46/1b, 2 DP, 1 MFS nepodm. od 31.8.2020. 10 EUR 28.09.2020 19:31
Miroslav Jagerský D26 Miroslav Jagerský 1124805, TJ Dolná Strehová, ČK čl. 46/1b, 2 DP, 1 MFS nepodm. od 31.8.2020 10 EUR 28.09.2020 19:32