Disciplinárna komisia
VK-DK-2020/2021-0004
ÚS č.10 - 2020
D12 Erik Fülöp 1219331, TJ Sklabiná HNS voči R, čL.48/1a, 48/2a DP , 2 MFS nepodm. od 24.8.2020. Poplatok 10.-€ v MZF. D13 Jozef Berky 1256618, TJ Sklabiná ČK po 2xŽK, HNS voči R, pozastavenie výkonu športu do vyriešenia prípadu. Bez poplatku. D14 Jozef Zöllei 101198 R, na podnet KR , čl. 11, 63/1a, 63/2a DP, DK ukladá pokarhanie. Poplatok 10.-€ D15 DK žiada OFK Želovce o doručenie videozáznam zo stretnutia OFK Želovce – TJ Sklabiná konaného dňa 23.8.2020. Videozáznam doručiť na ObFZ V.Krtíš do 2.9.2020 do 12.00 hod. Bez poplatku. D16 Marek Drieňovský 1222127, FK Bušince , ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 24.8.2020.Poplatok 10.-€ v MZF. D17 Attila Klacso 1179216, TJ Hrušov , ČK po 2x ŽK, čl.37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 24.8.2020. Poplatok 10.-€ v MZF. D18 Peter Kováč 1096780, FK Záhorce, opustenie hr,plochy, čl.46/1e, 46/2 DP, 1 MFS nepodm. Poplatok 10.-€ v MZF. D19 DK žiada TJ Kamenné Kosihy o doručenie videozáznamu zo stretnutia TJ K.Kosihy-TJ Hrušov konaného dňa 23.8.2020. Videozáznam doručiť na ObFZ V.Krtíš do 2.9.2020 do 12.00 hod. Bez poplatku D20 Odvolanie OFK Želovce voči rozhodnutiu DK č. D8 a D9. DK odvolaniu nevyhovuje a vec predkladá Odvolacej komisii ObFZ, čl. 83, 84 DP . Poplatok 50.-€
Rozhodnutie: VK-DK-2020/2021-0004
Dátum zaevidovania: 31.08.2020 19:17
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Erik Fülöp D12 Erik Fülöp 1219331, TJ Sklabiná HNS voči R, čL.48/1a, 48/2a DP , 2 MFS nepodm. od 24.8.2020. 10 EUR 31.08.2020 19:18
Marek Drieňovský D16 Marek Drieňovský 1222127, FK Bušince , ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 24.8.2020. 10 EUR 31.08.2020 19:19
Attila Klacso D17 Attila Klacso 1179216, TJ Hrušov , ČK po 2x ŽK, čl.37/3 DP, 1 MFS nepodm. od 24.8.2020. 10 EUR 31.08.2020 19:19
Peter Kováč D18 Peter Kováč 1096780, FK Záhorce, opustenie hr,plochy, čl.46/1e, 46/2 DP, 1 MFS nepodm. 10 EUR 31.08.2020 19:20
D20 Odvolanie OFK Želovce voči rozhodnutiu DK č. D8 a D9. DK odvolaniu nevyhovuje a vec predkladá Odvolacej komisii ObFZ, čl. 83, 84 DP . 50 EUR 31.08.2020 19:21