Disciplinárna komisia
VK-DK-2020/2021-0003
ÚS č.9 - 2020
D6 Daniel Dovičin1222232, TJ Kam. Kosihy, ČK HNS voči R, čl. 48/1c, 48/2b DP, 2 MFS nepodm. od 17.8.2020. Poplatok 10,- € v MZF. D7 Samuel Kvanda 1265583, TJ Dol. Strehová ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm.. Poplatok 10,- € v MZF. D8 Miroslav Filkus 1252036, FO Malé Zlievce, čl. 45/1,2a DP, 2 MFS nepodm. od 10.8.2020. Poplatok 10,- € v MZF. D9 Peter Filip 1165608, OFK Želovce, čl. 49/1b, 49/2b, 6 týždňov nepodm. od 10. 8. 2020 do 23. 9. 2020. Poplatok 10,- € v MZF. D10 Erik Kremničan 1129945 – R, čl. 63/1b DP, 3 mesiace podmienečne od 17.8. 2020 do 16.11 2020. Poplatok 10,- € v MZF. D11 Na základe oznámenia sekretariátu ObFZ V. Krtíš ukladá DK klubu OFK Záhorce pokarhanie ,čl. 64/2 DP a čl. 23/c RS, zároveň ukladá povinnosť uhradiť MZF do 25.8.2020 pod hrozbou ďalších disciplinárnych sankcií. Poplatok 10,- € v MZF.
Rozhodnutie: VK-DK-2020/2021-0003
Dátum zaevidovania: 31.08.2020 19:05
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Daniel Dovičin D6 Daniel Dovičin1222232, TJ Kam. Kosihy, ČK HNS voči R, čl. 48/1c, 48/2b DP, 2 MFS nepodm. od 17.8.2020 10 EUR 31.08.2020 19:07
Samuel Kvanda D7 Samuel Kvanda 1265583, TJ Dol. Strehová ČK po 2x ŽK, čl. 37/3 DP, 1 MFS nepodm 10 EUR 31.08.2020 19:08
Miroslav Filkus D8 Miroslav Filkus 1252036, FO Malé Zlievce, čl. 45/1,2a DP, 2 MFS nepodm. od 10.8.2020. 10 EUR 31.08.2020 19:09
Peter Filip D9 Peter Filip 1165608, OFK Želovce, čl. 49/1b, 49/2b, 6 týždňov nepodm. od 10. 8. 2020 do 23. 9. 2020. 10 EUR 31.08.2020 19:10
D11 Na základe oznámenia sekretariátu ObFZ V. Krtíš ukladá DK klubu OFK Záhorce pokarhanie ,čl. 64/2 DP a čl. 23/c RS, zároveň ukladá povinnosť uhradiť MZF do 25.8.2020 pod hrozbou ďalších disciplinárnych sankcií. 10 EUR 31.08.2020 19:11