Disciplinárna komisia
VK-DK-2020/2021-0002
ÚS č.8 - 2020
D2 Jozef Filkus 1015188, FO Malé Zlievce, žiadosť o odpustenie trestu DK zamieta, poplatok 10,- € v MZF. D3 Peter Filip 1165608, OFK Želovce, od 13.8.2020 DK pozastavuje výkon športu do vyriešenia prípadu. Bez poplatku. D4 Miroslav Filkus 1252036, FO Malé Zlievce, od 13.8.2020 DK pozastavuje výkon športu do vyriešenia prípadu. Bez poplatku. D5 DK žiada OFK Želovce o doručenie videozáznamu zo dňa 9.8.2020 MFS OFK Želovce – FO M. Zlievce.Videozáznam doručiť na ObFZ V. Krtíš do 19.8.2020 do 12:00 hod. Bez poplatku.
Rozhodnutie: VK-DK-2020/2021-0002
Dátum zaevidovania: 31.08.2020 19:01
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Filkus D2 Jozef Filkus 1015188, FO Malé Zlievce, žiadosť o odpustenie trestu DK zamieta, 10 EUR 31.08.2020 19:02