Predseda:  Lukáš Radoský           tel. č. +421 908 125761

Člen - Radomír Sečány

Člen - Peter Bartovič