Disciplinárna komisia

    Predseda:    Jozef Šmidovič                     tel.č. +421 905 384655

    Člen - Milan Boris

    Člen - Kamil Brestovanský

    Člen - Monika Hulíková