Revízna komisia

    Kontrolór:    Denis Kabát                                 tel. č. +421 907 694569

    Člen - Emil Kútny

    Člen - Milán Štrbo