Kontrolór:    Denis Kabát                                 tel. č. +421 907 694569

Člen - Emil Kútny

Člen - Milán Štrbo