Disciplinárna komisia
TT-DK-2020/2021-0104
Na návrh ŠTK
Disciplinárne sankcie: FO Brestovany B, RP 10 €, pokarhanie (9/1b), na návrh ŠTK ( RS.B.1. bod j)
Rozhodnutie: TT-DK-2020/2021-0104
Klub: TJ Družstevník Brestovany
Dátum zaevidovania: 15.10.2020 07:20
Dátum vyriešenia: 15.10.2020 07:21
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 15.10.2020 07:21
POKUTY