Disciplinárna komisia
TT-DK-2020/2021-0103
NS Koplotovce 8.kolo
Disciplinárne sankcie: FO Koplotovce RP 10 €, DK berie na vedomie splnenie U 98 a uzavrela prípad bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení.
Rozhodnutie: TT-DK-2020/2021-0103
Klub: TJ Slovan Koplotovce
Dátum zaevidovania: 13.10.2020 19:19
Dátum vyriešenia: 13.10.2020 19:20
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 13.10.2020 19:20
POKUTY