Disciplinárna komisia
TT-DK-2020/2021-0059
Na návrh ŠTK
Disciplinárne sankcie: FO Piešťany (dorast) RP 5 €, pokuta 20 € (12/6), na návrh ŠTK (RS-B.19/h), stretnutie Vrbové – Piešťany B odstúpené na doriešenie ŠTK
Rozhodnutie: TT-DK-2020/2021-0059
Klub: PFK Piešťany
Dátum zaevidovania: 16.09.2020 10:26
Dátum vyriešenia: 16.09.2020 10:27
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
5 EUR 16.09.2020 10:27
POKUTY