Komisia rozhodcov
TT-KR-2020/2021-0040
Odpoveď
KR sa nemôže vyjadriť k správnosti rozhodnutí R v stretnutí, žiadosť nespĺňa náležitosti. KR akceptuje vetáciu R pre ročník 2020/2021 S pozdravom predseda KR
Rozhodnutie: TT-KR-2020/2021-0040
Klub: TJ Slovan Koplotovce
Dátum zaevidovania: 14.10.2020 10:29
Dátum vyriešenia: 14.10.2020 10:29
Stav: Vyriešené