Komisia rozhodcov
TT-KR-2020/2021-0038
Odpoveď
KR sa nezaoberala podnetom z dôvodu, že sa nejedná o sťažnosť. Z tohto dôvodu nebude zaslané stanovisko k uvedeným situáciám a nebude účtovať poplatok za sťažnosť na výkon rozhodcu. KR žiada TJ Družstevník Chtelnica o doručenie videozáznamu zo stretnutia: 8 kolo, 4.10.2020 TJ Družstevník Chtelnica - OŠK Dubovany (Príp. link na úložisko poslať na adresu kr@trnavaobfz.sk ) v termíne do 13.10.2020. S pozdravom predseda KR
Rozhodnutie: TT-KR-2020/2021-0038
Klub: TJ Družstevník Chtelnica
Dátum zaevidovania: 07.10.2020 21:04
Dátum vyriešenia: 07.10.2020 21:11
Stav: Vyriešené