Komisia rozhodcov
TT-KR-2020/2021-0031
Odpoveď
KR eviduje Vašu žiadosť, žiadosti vyhovela.
Rozhodnutie: TT-KR-2020/2021-0031
Klub: OFK - Drahovce
Dátum zaevidovania: 16.09.2020 18:30
Dátum vyriešenia: 16.09.2020 18:30
Stav: Vyriešené