Komisia rozhodcov
TT-KR-2020/2021-0030
Stanovisko
Dobrý deň, KR sa Vašou sťažnosťou nezaoberala, nakoľko nespĺňa náležitosti RS B.7.h) - nie je uvedená konkrétna minutáž s popisom rozhodnutí, na ktoré podávate sťažnosť. Keďže sa KR sťažnosťou nezaoberala, nebude Vám účtovaný poplatok za prerokovanie sťažnosti. Vzhľadom k sťažnosti KR zohľadní nomináciu uvedeného AR na stretnutia Vášho klubu. S pozdravom KR ObFZ Trnava
Rozhodnutie: TT-KR-2020/2021-0030
Klub: OŠK Ružindol
Dátum zaevidovania: 16.09.2020 18:29
Dátum vyriešenia: 16.09.2020 18:29
Stav: Vyriešené