12.10.2020, Denis Poruban

Usmernenie ObFZ Trenčín k mimoriadnym opatreniam

12.10.2020, Denis Poruban
image

Usmernenie ObFZ Trenčín k mimoriadnym opatreniam

Oblastný futbalový zväz Trenčín rešpektuje všetky opatrenia a nariadenia v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu COVID-19, ktoré prijali štátne orgány a inštitúcie v súlade s verejným zdravím a bude sa nimi riadiť. V súvislosti s nimi preto prijal nasledovné rozhodnutie:

Vzhľadom na účinnosť nariadenia vlády SR a Ústredného krízového štábu SR zo dňa 12. októbra 2020 o uzavretí internátov a stredných škôl, ktoré prechádzajú na dištančnú výučbu, pozastavuje (prerušuje) všetky súťaže mládeže riadené ObFZ od dnešného dňa, to znamená 12. októbra 2020 vrátane a stretnutia sú odložené na neurčito.

Účinnosť a platnosť ďalších opatrení vlády SR a Ústredného krízového štábu SR vo vzťahu k seniorským súťažiam a ostatným športovým aktivitám (športové kempy, tréningový proces, turnaje, prípravné zápasy a pod.), nie je v dobe vydania tohto usmernenia oficiálne známa. ObFZ Trenčín po ich dôkladnej analýze SFZ vydá usmernenie týkajúce sa týchto opatrení hneď, ako to bude možné. 

ObFZ Trenčín situáciu monitoruje a bude na ňu operatívne aktuálne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojho webového sídla a oficiálnych sociálnych sietí.

Prečítané: 678x