15.10.2020, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 15

15.10.2020, Denis Poruban

Úradná správa ŠTK č. 15 zo dňa 14.10.2020

ObFZ Trenčín  POZASTAVUJE (PRERUŠUJE) všetky súťaže riadené ObFZ od dnešného dňa, to znamená od 15. októbra 2020 vrátane a všetky neodohrané súťažné stretnutia sú týmto odložené na neurčito, AŽ DO ODVOLANIA.
ŠTK upozorňuje
FK a delegované osoby, že podania na komisiu je potrebné podávať najneskôr do 12:00 hodiny , dňa zasadnutia (zvyčajne stredu) komisie. Podania podané po uvedenej hodine budú spracované až na nasledujúcom zasadnutí.

ŠTK upozorňuje FK, že ku všetkým podaniam je vždy zaevidovaný rokovací poplatok v zmysle RS 2020/2021.


6. liga

TJ Inovec Trenčianske Jastrabie, ŠTK berie na vedomie potvrdenie o úhrade v prospech TJ Družstevník Vlára Ľuborča.


7. liga SEVER skupina „A“

TJ Družstevník Mníchova Lehota, ŠTK pre nesplnenie povinnnosti vyplývajúcej z RS odstupuje klub na DK s návrhom pokuty 972€ (RS čl. 10/i, 9/b, 21/i).


7. liga JUH

FK Askoll Potvorice, ŠTK odvolanie neprerokovalo nakoľko nespĺňa náležitosti SP. ŠTK žiada doplniť podanie v zmysle SP v termíne do 20.10.2020.

10. kolo, OFK Vrbovce - TJ Zavažan Kálnica, ŠTK pre porušenie SP a RS MFS kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech OFK Vrbovce. ŠTK odstupuje TJ Zavažan Kálnica na DK s návrhom pokuty 50€. TJ Zavažan Kálnica je v zmysle RS povinné uhradiť v prospech OFK Vrbovce vynaložené náhrady s organizáciou MFS vo výške 80€. Potvrdenie o úhrade je potrebné doručiť na ŠTK do 20.10.2020. (SP čl. 82/b, SP čl. 11/2, RS čl. 7/c, RS čl. 7.1/c, čl. 21/l).

TJ Družstevník Brunovce, ŠTK pre nesplnenie povinnnosti vyplývajúcej z RS odstupuje klub na DK s návrhom pokuty 50€ (RS čl. 10/i, 9/b, 21/i).

TJ Tatran Polianka, ŠTK pre nesplnenie povinnnosti vyplývajúcej z RS odstupuje klub na DK s návrhom pokuty 100€ (RS čl. 10/i, 9/b, 21/i).


8. liga NM

10. kolo, ŠK Dolné Srnie - MŠK Lúka, ŠTK pre porušenie SP a RS MFS kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech ŠK Dolné Srnie. ŠTK odstupuje MŠK Lúka na DK s návrhom pokuty 50€. MŠK Lúka je v zmysle RS povinné uhradiť v prospech ŠK Dolné Srnie vynaložené náhrady s organizáciou MFS vo výške 80€. Potvrdenie o úhrade je potrebné doručiť na ŠTK do 20.10.2020. (SP čl. 82/b, SP čl. 11/2, RS čl. 7/c, RS čl. 7.1/c, čl. 21/l).


8. liga SE+MY

10. kolo, FC Bradlan Košariská – TJ Družstevník Bukovec, ŠTK berie na vedomie námietku TJ Družstevník Bukovec. ŠTK pre porušenie SP MFS kontumuje 3:0 a priznáva 3 body v prospech TJ Družstevník Bukovec. ŠTK odstupuje FC Bradlan Košariská pre porušenie SP na DK s návrhom pokuty 70€. (SP čl. 11, čl. 81/1a, čl. 82/1f, čl. 52/n, RS čl. 21/n)


4. LMŽ – SEVER

5. kolo, FK Horná Súča – TFK Opatová, ŠTK berie na vedomie vyjadrenie R Kvasnica. ŠTK pre nerešpektovanie uznesenia TN-STK-2020/2021-0251 odstupuje FK Horná Súča na DK. ŠTK opätovne vyzýva FK Horná Súča o vyjadrenie k námietke TFK Opatová v termíne do 20.10.2020.


4.LMŽ – JUH

8. kolo, ŠK Dolné Srnie - ŠK Modrová, ŠTK berie na vedomie námietku ŠK Dolné Srnie. ŠTK bude námietku riešiť po vytvorení Zápisu o stretnutí, kedže na MFS sa nedostavil delegovaný R a táto povinnosť preto je na domácom FK.


Prípravka U09 - skupina SEVER

2. kolo, FK Melčice-Lieskové – OFK Drietoma, ŠTK pre nerešpektovanie uznesenia TN-STK-2020/2021-0269 odstupuje FK Melčice-Lieskové na DK. ŠTK opätovne vyzýva FK Melčice-Lieskové o vyplnenie Zápisu o stretnutí (strelcov gólov) v termíne do 20.10.2020.


Denis Poruban

predseda Športovo-technickej komisie ObFZ Trenčín

Najbližšie zasadnutie ŠTK sa uskutoční v stredu 21.10.2020

Prečítané: 475x