Pondelok, 27. septembra, 2021Meniny má Cyprián
Martin Čaja|16. aug 2020 o 00:00

Úradná správa KR č. 6

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: krobfztn@centrum.sk a sms na tel: 0905399302. Inú formu ospravedlnenia nebude KR akceptovať!!!

KR upozorňuje R, aby sa ospravedlňovali aj na pracovné dni.

KR upozorňuje R že v prípade že sa R ospravedlní zo zdravotných dôvodov je R povinný zaslať lekárske potvrdenie na mail KR!!!

KR upozorňuje R a DS, aby sledovali Úradné správy všetkých komisií. Úradné správy sú zverejnené v piatok: ŠTK, DK, v pondelok KR a Obsadenie R na internetovej stránke Obfz Trenčín.

KR upozorňuje R, aby sa pred stretnutím navzájom kontaktovali a informovali sa o mieste stretnutia. Tak isto treba kontaktovať aj DS stretnutia.

KR upozorňuje R zaradených do súťaží riadených Zsfz, že R v prípade  ospravedlnenia v súťažiach Zsfz sú povinný zaslať ospravedlnenie aj na mail: krobfztn@centrum.sk  V prípade, že nebude včas zaslaný mail na KR , bude R, ktorý si nesplní danú povinnosť odstúpený na KR Zsfz.

KR berie na vedomie žiadosť FK Askoll Potvorice, KR žiadosti vyhovela.

KR berie na vedomie podanie TJ Žihlavník Omšenie

FK 1925 Zemianske Podhradie – TJ Zavažan Kálnica stretnutie v riešení:

KR Žiada R stretnutia FK 1925 Zemianske Podhradie a TJ Zavažan Kálnica o podrobné písomné stanovisko k udalostiam počas a po stretnutí prostredníctvom ISSF na KR Obfz Trenčín do 19.08. 2020

Ospravedlnení:

Sobota: (15.8.2020) Kubánová, Nedbal, Matejovičová, Maráz

Nedeľa: (16.8.2020)

Sobota -Nedeľa: (15.8 - 16.8.2020) Barančík, Bulko, Kubica,

R ospravedlnení do prihlásenia: Igaz, Laurenčík, Király, Malík

Martin Markech – poverený vedením KR

Súvisiace články