Komisia rozhodcov

Úradná správa KR č. 6

8. sep 2023 o 19:45

Úradná Správa KR č. 6 - 2023/2024  

 

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: obfztnkr@gmail.com

KR upozorňuje všetkých R , že komunikácia bude prebiehať výlučne písomnou formou cez obfztnkr@gmail.com.

Na telefonický kontakt bude priestor vždy v stredu od 20.30 - 21.00 hod. a v závažných dôvodoch v sobotu od 7.30 - 8.00 hod.

Ospravedlnení R:

Sobota:  Maráz, Malík, Čamek

Nedeľa: Brezina, Lukáč

Sobota - Nedeľa: Nedbal, Burian, Kýška, Červeň,

Do prihlásenia:

Cibulka, Veselý, Dendis, Prosňanský

 HRACIE DNI a ÚHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta.

Všetky súťaže dospelých J.Burza - 0904 353 022

Všetky súťaže mládeže   M.Čaja - 0949 709 426

 

VV poverený vedením KR J. Burza

Súvisiaci obsah