Pondelok, 25. októbra, 2021Meniny má Aurel
Martin Čaja|10. aug 2020 o 00:00

Úradná správa KR č.5

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: krobfztn@centrum.sk. V prípade že sa R ospravedlní neskôr ako 10 dní tak ospravedlnenie zaslať na emailovú adresu: krobfztn@centrum.sk a sms na tel: 0905399302. Inú formu ospravedlnenia nebude KR akceptovať!!!

KR upozorňuje R, aby sa ospravedlňovali aj na pracovné dni.

KR upozorňuje R že v prípade že sa R ospravedlní zo zdravotných dôvodov je R povinný zaslať lekárske potvrdenie na mail KR!!!

KR upozorňuje R zaradených do súťaží riadených ZSFZ, že R v prípade ospravedlnenia v súťažiach ZSFZ sú povinný zaslať ospravedlnenie aj na mail: krobfztn@centrum.sk  V prípade, že nebude včas zaslaný mail na KR , bude R, ktorý si nesplní danú povinnosť odstúpený na KR ZSFZ.

Odstúpenie R. KR odstupuje R Marek Baňár na doriešenie na KR ZSFZ.

Ospravedlnení:

Sobota: ( 8.8.2020) Kubánová, Nedbal, Tupý

Nedeľa: (9.8.2020) Kvasnica

Sobota Nedeľa: ( 8.8 - 9.8.2020) Barančík, Bečka, Bulko, Igaz, Király, Laurenčík, Malík, Svetkovič,

Martin Markech – poverený vedením KR

Súvisiace články