Komisia rozhodcov

Úradná správa KR č. 15

10. nov 2023 o 17:05

Úradná Správa KR č. 15 - 2023/2024  

 

KR upozorňuje R na včasné ospravedlňovanie. R je povinný sa ospravedlniť najneskôr 10 dní prostredníctvom emailu na adresu: obfztnkr@gmail.com

KR upozorňuje všetkých R , že komunikácia bude prebiehať výlučne písomnou formou cez obfztnkr@gmail.com.

Na telefonický kontakt bude priestor vždy v stredu od 20.30 - 21.00 hod. a v závažných dôvodoch v sobotu od 7.30 - 8.00 hod.

Ospravedlnení R:

Sobota:  Malík, Čamek, Lukáč, Brezina, Červeň, Škoviera, Cibulka                            

Nedeľa: Bezdek, Kubica, Madara

Sobota - Nedeľa: Richtárik, Zigo                                   

Do prihlásenia: Veselý, Dendis, Prosňanský, Matejovičová, Senad, Király, Nagy

Sťažnosti doručené KR:

13. kolo 7.Liga TJ Družstevník Očkov - OŠK Slovan Beckov

14. kolo 7. Liga TJ Družstevník Očkov - TJ Družstevník Veľká Hradná

KR sa na svojom zasadnutí zaoberala sťažnosťami Beckova a V. Hradnej.

Sťažnosť Beckova je neopodstatnená, R konal správne.

KR na základe správy DZ prijala opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť:

14. kolo 7. Liga TJ Družstevník Očkov - TJ Družstevník Veľká Hradná R: Nedbal

HRACIE DNI a ÚHČ sledujte v osobnom konte v ISSF a v obsadení rozhodcov a delegátov - v prípade kolízie termínov alebo časov zápasov kontaktujte príslušného obsadzovacieho referenta.

Všetky súťaže dospelých J.Burza - 0904 353 022

Všetky súťaže mládeže   M.Čaja - 0949 709 426

VV poverený vedením KR J.Burza

Súvisiaci obsah