Disciplinárna komisia

Úradná správa DK č. 8 zo dňa 14.9.2023

(Autor: FIFA)
15. sep 2023 o 09:57

Úradná správa DK Obfz Trenčín zo dňa 14.9.2023
 
Pozastavenie výkonu športu 71/1 71/3a,b,d, 9/1,2,3,4 37/4 od 11.9.2023
 
U27 Branislav Balocký-1091558- TJ Družstevník Veľká Hradná 7.liga1 s.s.N DP 37/3
U28 Tomaš Mišík-1352750-TJ Kopaničiar Chvojnica 9 NM 1 s.s.N DP 37/3
U29 Pedro Soarez-1264537-PŠK Bzince p/J 1 s.s.N DP 45/1a,2
 
 
Disciplinárne opatrenia:

TJ Iskra Moravské Lieskové-TJ Družstevník Bukovec-DK prevoláva na svoje zasadnutie dňa 21.9.2023 o 15,45 hráča Jaroslav Jastráb-1155959.DK menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu a výkon akejkoľvek funkcie až do vyriešenia prípadu 43/4 76,76a.DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 21.9.2023 o 15,45 hráča Roman Baláž-1157531.DK menovanému predbežným ochranným opatrením pozastavuje výkon športu a výkon akejkoľvek funkcie až do vyriešenia prípadu 43/4 76 76a .DK predvoláva na svoje zasadnutie R-Miroslav Kurnický-1312930 o 15,45 hod.
 
Podmienečné upustenie od zvyšku sankcie disciplinárnej 41/1,2,3,4
 
U30 David Suchý-1285787-Slovan Dolná Poruba 7 liga 1 s.s.P od 14.9.2023 do 30.4.2024 /U-23/


Upozornenie:

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie – štvrtok do 12,00hod.

Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.

Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 21.9.2023

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Jaroslav Hromník predseda DK ObFZ Trenčín

Súvisiaci obsah