Disciplinárna komisia

Úradná správa DK č. 7 zo dňa 7.9.2023

(Autor: FIFA)
7. sep 2023 o 22:26

Úradná správa Disciplinárnej komisie ObFZ Trenčín č. 7 zo dňa 7. septembraPozastavenie výkonu športu 71/1 71/3a,b,d 9/1,2,3,4 34/7 od 4.9.2023


U22 Patrik Kubica-1218793-TJ Jednota Brestovec 7 liga-2 s.s.N DP 49/1a,2a

U23 David Suchý-1285787-Slovan Dolná Poruba-7 liga-2 s.s.N DP 49/1a,2a


Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárnej sankcie DP 41/1,2,3,4


U24 Adam Moravčík-1248906-OŠK Slovan Kostolné-1 týždeň P od 7.9.2023 do 30.11.2023 /U11/


Disciplinárne sankcie:


U25 TJ Slovan Zamarovce – 10€ RP + poplatok na návrh ŠTK 100€ v zmysle RS čl. 21/o

U26 FK Horná Súča – 10€ RP + poplatok na návrh ŠTK 30€ v zmysle RS čl. 21/kUpozornenie:

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie – štvrtok do 12,00hod.

Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.

Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 14.9.2023

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Jaroslav Hromník predseda DK ObFZ Trenčín

Súvisiaci obsah