Pondelok, 20. septembra, 2021Meniny má Ľuboslav, Ľuboslava
Disciplinárna komisia

Úradná správa DK č. 2

(Autor: FIFA)
Miroslav Tarabus|31. júl 2020 o 00:00

Úradná správa DK č. 2

Oznam

DK na základe rozhodnutia Vv ObFZ Trenčín o ukončení všetkých futbalových súťaží ročník 2019/2020 pre ochorenie COVID-19 s poukázaním na čl.14/1 Stanovy SFZ rozhodla,že všetky disciplinárne sankcie pozastavenia výkonu športu a funkcie  uložené v súťažnom ročníku 2019/2020 podľa DP čl.37/3,5,6 a disciplinárne

pozastavenia výkonu športu alebo funkcie do 4s.s.N a 4 týždňov N,ktoré doposiaľ neboli vykonané,sa rušia.Ostatné disciplinárne sankcie,ktoré doposiaľ neboli vykonané,sa prenášajú do nového súťažného ročníka 2020/2021.Disciplinárne uložené na časové obdobie na viac ako 4 s.s.n a 4 týždne N,ktoré doposiaľ neboli vykonané sa od posledného súťažného kola prerušujú a začínajú plynúť od začiatku súťažného ročníka 2020/2021

Podmienečné upustenie od zvyšku disciplinárnej sankcie /41/1,2,3,4/

U001 Oliver Pisca-/1336439/  -OŠK Podolie U19-2 s.s. P od 1.8.202 do 31.10.2020 /U114/

OŠK Tr.Stankovce"B"-Lukaš Breznický

FK Klúčové-Pavol Kopačka

TJ Družstevník Vlára Luborča-Lukáš Sabadka  -všetci menovaný hráči majú výkon disciplinárnej sankcie vykonaný.

Upozornenie:

DK ObFZ Trenčín upozorňuje futbalové kluby, že všetky podania na Disciplinárnu komisiu je potrebné podávať najneskôr v deň zasadania komisie - spravidla vo štvrtok do 12,00hod.

Podania na komisiu je potrebné podávať elektronicky cez ISSF. Podania mimo ISSF nebudú komisiou prerokované.

Najbližšie zasadanie DK ObFZ Trenčín sa uskutoční 6.8.2020

Proti rozhodnutiam DK ObFZ Trenčín uverejneným v tejto Úradnej správe sa možno odvolať v termíne do 7 kalendárnych dní od dňa oznámenia rozhodnutia komisie(čl.84, odst.1). Odvolanie musí spĺňať náležitosti podľa Disciplinárneho poriadku čl.83.

Jaroslav Hromník predseda DK ObFZ Trenčín

Súvisiace články