Neuhradené členské poplatky

16. okt 2023 o 00:00

Dovoľujeme si Vás upozorniť na dôslednú kontrolu NEUHRADENÝCH faktúr za členské poplatky, ktoré si vygenerovali fyzické osoby (najmä hráči) sami v ISSF, pričom sa nejedná o položky členského vygenerované klubovým manažérom. Z uvedeného dôvodu prichádza podľa platných Stanov SFZ k dočasnému pozastaveniu členstva osobám s neuhradenými faktúrami po splatnosti a tým pádom NEBUDE možné nahodiť hráča do zostavy. Týka sa to všetkých faktúr aj z minulosti !!! Preto je potrebné vykonať okamžitú úhradu vzniknutého nedoplatku.

POKIAĽ SA HRÁČ, TRÉNER, ROZHODCA, DELEGÁT DOSTANE DO STAVU, ŽE MÁ POZASTAVENÉ ČLENSTVO, NEBUDE MÔCŤ VYKONÁVAŤ ŽIADNE ÚKONY V ISSF A ANI NEBUDE MOŽNÁ ÚČASŤ OSOBY NA ZÁPASOCH. TO ZNAMENÁ, ŽE NEBUDE SA DAŤ PRIDAŤ NA ZÁPIS O STRETNUTÍ.


Tímový ISSF manažér kontrolu pozastaveného členstva si môže uskutočniť cez ISSF konto: Zoznam hráčov klubu - zaškrtnutie "pozastavené členstvo" - následné vyhľadanie.


ŠTK upozorňuje na okamžité uhradenie uvedených nezaplatených faktúr, nakoľko takéto osoby nebudú pripustené k štartu v MFS!

Nachádzate sa tu: